7 Nikou & Despoinas Pattichi, 6036, Larnaca

29 Themistokli, Dervi, Nicosia, 1066